Thuốc hàn - Sứ lót

THUỐC HÀN ATLANTIC CHF-301

THUỐC HÀN ATLANTIC CHF-301

Liên hệ

Tiêu chuẩn: AWS A5.17  ASME SFA-5.17 F6A0-EL12; F7A0-EM12; F7A0-EM12K

Mua ngay
THUỐC HÀN ATLANTIC CHF-501

THUỐC HÀN ATLANTIC CHF-501

Liên hệ

Tiêu chuẩn: AWS A5.17  F7A0-EL12 ASME SFA-5.17 F7A0-EM12

Mua ngay
THUỐC HÀN VĐ 431

THUỐC HÀN VĐ 431

Liên hệ

 Tiêu chuẩn áp dụng AWS A5.17   F6A2 – EL8 AWS A5.17   F6A2 – EL12 AWS A5.17 F7A2 – EH 11 K

Mua ngay
THUỐC HÀN CAMEL CM600

THUỐC HÀN CAMEL CM600

Liên hệ

TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: Tiêu chuẩn: AWS A5.17 F6A2-EL12

Mua ngay
THUỐC HÀN CAMEL CM185

THUỐC HÀN CAMEL CM185

Liên hệ

TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: AWS A5.17,  F7A0-EL12 và AWS A5.17 F7A2EM12K

Mua ngay
THUỐC HÀN CAMEL CM143

THUỐC HÀN CAMEL CM143

Liên hệ

TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN: AWS A5.17 F6A2-EL12 và AWS A5.17 F7A2-EM12K

Mua ngay
Kính chào quý khách
0906.144.183 Yêu cầu báo giá